Er is geen grens tussen land en water

Eind 2022 trokken Greet Brauwers en Raf Custers voor drie maanden naar de Cook Islands. Ze wilden er onder andere de verbinding maken met niet-Westerse wereldvisies en registreren hoe de jongere generatie op de eilanden omgaat met de tweespalt economie/ecologie en voor welke lokale en globale alternatieven zij ijvert.

Hen leggen ze het dominante argument van de projectontwikkelaars voor die betogen dat de globale economie dringend moet omschakelen van landmijnbouw naar diepzeemijnbouw. Dat zou nodig zijn om te kunnen voldoen aan de verwachte explosieve vraag naar grondstoffen om het wereldeconomisch systeem om te schakelen van fossiele brandstoffen naar 'elektriciteit' en zo de klimaatcrisis te counteren. Wat vinden zij hiervan, wat schuiven zij zelf als programma en alternatieven naar voor?

Ze brachten de jonge eilandbewoners in contact met netwerken die zich inzetten om de klimaatcrisis te keren zoals Youth for Climate en de jongerengroep van Greenpeace. De jongeren van Greenpeace bereidden tijdens een workshop enkele vragen voor en maakten tekeningen en filmpjes voor de inwoners van de Cookeilanden. Anneke Verbruggen schreef een tekst.

None
tekening Greenpeace Youth Be - Click for high res
None
tekst Anneke Verbruggen - Click for high res

Over deze uitwisselingen publiceerden ze blogs op Mo*. De jongeren van de Cookeilanden wilden enkel anoniem deelnemen. Lees hier de blogs :