Fanny Wonu Veys

Dr. Fanny Wonu Veys is conservator Oceanië in het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). Dit museum omvat het Tropenmuseum in Amsterdam, het Museum Volkenkunde in Leiden en het Afrika Museum in Berg en Dal.

Als onderzoeker is ze gespecialiseerd in de kunst en cultuur van Oceanië, en meer bepaald die van Polynesië. In de grote tentoonstelling waar ze aan werkte, Een zee van eilanden – Topstukken uit Oceanië, stond de zee centraal. Als antropoloog en kunsthistorica is ze daarom een adviserende partner met een nuttig netwerk om bij te dragen aan een goed verloop van het veldwerkproject A Seat for the Sea.

tropenmuseum.nl materialculture.nl/about/wonu-veys

None

Click for high res