Pedro Rappé

De Rappés zijn een bekende vissersfamilie, Pedro Rappé uit Heist is uitgeweken naar Urk, Nederland.
Gesproken via Zoom op 10 maart 2022.
Pedro Rappé is visser-fotograaf-activist, drijvende kracht achter EMK Eendracht Maakt Kracht. Hij spreekt militant : "De zee heeft geen stem. Maar wij, de bewoners van de zee, hebben in harmonie leren leven met de zee, de wetenschap, de reglementering en kunnen verwoorden wat de zee ons leert. Maar met ons, de natives, is nooit gesproken. Als indianen worden we in een reservaat gedwongen. Voor ons wordt de zee altijd maar kleiner, vanwege de vaarroutes van de internationale scheepvaart, de natuurgebieden onder Natura2000. Daarvoor hebben wij nooit compensaties gekregen".
In Urk, hèt centrum van de Nederlandse visindustrie, promoot hij een eigen uitvinding, de DBMatic. Het apparaat contraliseert gegevens afkomstig van sensoren die zijn vastgemaakt op de netten. Tijdens het neerlaten en het ophalen van de netten registreren de sensoren dat over het zeewater, die in real time worden doorgestuurd naar een databank aan de wal. Zo'n 20 vissersvaartuigen zijn op het systeem aangesloten.

None
Photo by Pedro Rappé - Click for high res
None

Photo by screenshot Raf - Click for high res