Frederik De Wilde

Online, 2/05/2022 voices: Frederik De Wilde, Raf Custers, Greet Brauwers

Intro Raf : unnaming : als je een gebied benoemt, claim je ook van jou zagen we ook insecten dazzlen FDW : interessant en relevant, soort van activisme, in de aandacht brengen Hyperminer, context, tijdens corona, call Onassis-foundation, art-science, geographies of AI : aanknopingspunt + fascinatie, patroons van DEME-groep ontmoet, Patania die "opraapt", stofzuiger van 24t, die quasi autonoom kaalscheert en leegrooft ; België on the forefront : De Nul (Aalst) ; geselecteerd voor Media Future ism Scanwork, hyperspectrale beeldvorming (remote sensing), aarde monitoren, ≠ enkel forestry, ook agri-culuur bvb als er zich ziekte verspreid, veel data, ook interessant voor de mijnbouw, die grondstoffen steeds moeilijker te bereiken, dan moet je optimaliseren, daarvan wordt die industrie wild van + belofte impact verminderen ; consequentie idd : beeldvorming + analyse = depletion versnellen ; intelligentie injecteren in het hele proces ; al die punten met elkaar verbonden + mijn fascinatie eraan verbonden ; Capitaloceen koppelen aan idee van Necro-kapitalisme en de aarde opnieuw met meest waardevolle materialen ; triptiek : soort van real time programmeer-omgeving 1/ orbit - 2/ octogenaal beeld van de aard, wordt gescand op ertsen, deposits - 3/ reconstructie, nieuwe geode, gebaseerd op alle gevonden resources, in dat ding meegaan, was is het resultaat en eigenlijk ook een provocatie, cfr Jacques Tati, Playtime, comment op big modernisme ; in het modernisme geloofden we in de kracht van technologie, en we hebben dat opnieuw, maar intussen ook post-modernisme ; met Big Modernisme : alle elementen opnieuw aan elkaar koppelen; Big Data ea patronen ontdekken, naar Hyper-Modernisme, is stap verder - daarin past Hyperminer-Extracting Earth kan getoond als video, ook real time = meer set-up [1ste versie met Google Earth, dan hyperspectrale beelden > pixel-luminositeit] Hyperminer is speculatief : alles zo truthfull, bedoeld als provocatie, discours in gang steken Beetles : is laatste iteratie, ism Wyoming University (10j geleden), neurale netwerk misleiden ? o.a. neural netwerk gekoppeld aan evolutionaire algoritmes ; idee: beelden genereren dmv AI en evol algoritmes, abstract beeld krijgen dat voor ons niet identificeerbaar is, terwijl neural netwerk wel kan ontcijferen... maar : evol algo's ≠ evident, want natuur is vol... toch gelukt : je traint netwerk bvb op avocado's, maar als je laat door-evolueren, wordt het compleet abstract beeld ; toont wel verschil tussen mens en machine, en voedt onze verbeelding maatschappelijke implicaties = enorm meta-data opnieuw labelen, ze worden ook ontgonnen, constant geëxtraheerd, en vaak totaal onzichtbaar, ook in foto's [geotagging etc] abstracte afbeelding op iets anders : dan krijg je surrealisme, geen scarabee maar 'een paraplu' die Razzle Dazzle bvb, oorlogseconomie vaak, geld : puur optisch ; in dit geval : het elektronische oof, beeld scramblen, AI zal niet als gebouw herkennen, soort van hacktivisme ; Razzle Dazzle binnen idee van info-oorlog, we kunnen er een weerstand aan geven ; link met het immateriële, kunsthistorisch ook

Raf : modernisle - naar postmodernisme - naar big modernisme zoals het autonoom functioneren van de machines, is speculatief, maar misschien wordt dit reeds onderzocht Fred: heb ook onderzoek gedaan rond vissen die ingezet worden ook potentiële elektriciteit die aanwezig is in de zee om te navigeren kwasi zeker dat dit een toekomstbeeld is, als kunstenaar gebruiken om te provoceren

Raf : simulatiefilms zijn versimpelingen, clean, proper en neutraal om project te verkopen Waar ben je nu op aan het werken

FDW : tentoonstellingen, Vaf project (VR), ....heel druk Raf : op langere termijn contact houden, wij werken low fi

Greet : jouw werk voor een TAZ-publiek zou te complex kunnen zijn FDW : curator moet contextualiseren, intermediair moet inzichtelijk maken, de kunstenaar doet zijn ding Greet : wij kregen al de reactie "is dit wel iets voor een TAZ-publiek" ; wij integreren interventies van 10-tal minuten, geen artist talks, een poëtische actie FDW : vraagt opnieuw denkwerk... of ik daar tijd voor heb... video tonen : ja... maar bijkomende vertaalslag, nee...

Raf : voor 2023, nuttige manier contact houden bijvoorbeeld voor unnaming, potentiële kolonisatie verhinderen FDW: in Noordzee problemtisch, vissers mogen sleepnetten gooien in bepaalde gebieden

op de langere termijn is 'unnaming' misschien een notie waarrond we kunnen samenwerken ook op een provocatieve manier, om te doen nadenken

Greet : ons eind doel is een transmedia installatie, suggestie was er ook : curatorschap... FDW : laten bezinken, hebben jullie al partnerships ? moo subsidies... misschien Wiels, KBS, Stéphanie (Centre Wallonnie-Bruxelles, kan ook financieel bijdragen), het mariene agency geven is fundamenteel - onlangs in Gent in design-museum lezing gegeven over extractivisme..

répérage van mineralen in de diepzee gebeurt onder water, kennelijk (nog?) niet per satelliet

ISA - recente studie https://isa.org.jm/files/files/documents/ISA_Technical_Study-30.pdf ISA TECHNICAL STUDY NO. 30 Marine mineral resources: scientific and technological advances The scientific and technological advances that have most significantly impacted our knowledge of marine mineral deposits are summarised below and include high-resolution remote sensing techniques for the detection of marine minerals, from photographic surveys to geophysical measurements. The significant advances in marine exploration capabilities mean that high-resolution, multidisciplinary marine surveys can allow for increased certainty in both resource estimates and environmental impact surveys, and the deployment of remote surveying technologies will improve data coverage of our vast ocean environments going forward.