Jazie Custers - Seppe Baeyens

Online 10.06.2022

voices: Jazie Custers, Seppe Baeyens, Greet Brauwers, Raf Custers

Jazie verwijst naar Spiral Jetty van Robert Smithson

startpositie ? hoefijzer aan podium - midden beschouwen als gemeenschappelijke ruimte klopt dat ? of grootste van naar kleinste / degenen met meeste water in zich : als een ijsbreker kan abstract zijn - ook hilarisch differentie-oefening: maakt groep samen, anderen beslissen

Space at Marina : Here you can see the pictures: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19xjlRaSLQz-zaNIXQ9hobjHVgM65Filh

podium = meeting point voor nieuwe opdracht, of nieuw hoofdstuk in de voorstelling niet laten zitten op zelfde plaats

GR : toch beginnen met iets laten doen, iets heel eenvoudig, is al wat uit comfortzone halen JC : dan op die vorm focussen, zoals Seppe zegt - want als ge daaruit gaat, verliest ge groepsgevoel GR : toon laten horen van ruis vd zee, iedereen ademt op zelfde toon uit JC : dat dan bvb door de rij laten gaan, bvb ik begin aan één kant en loop door naar andere kant ; aantal kan stoppen GR : laten bewegen OK, in 1ste oefening JC : dan iemand wordt dirigent GR : tof zou zijn meerdere focus-mensen, contact met meer dan JC, contact publik gemixed JC : zijn twee verschillende oefeningen - 1ste oef = gemakkelijker om hun leiding over te dragen - terwijl bij geluid of ademen, waar iedereen zit, ik kan iemand dirigent maken, maar nooit optie voor hele groep om leiding te nemen GR : en iemand uit publiek halen, begint HUM, naar midden, + als één stopt, stopt rest ook JC : maar dan gaat niemand meer beginnen - dan hebt ge stap nodig : als iemand begint... = lange oefeningen - ademen is groep bvb nà video iedereen komt tesamen - bvb ik duid één na, HUM, wie humt, gaat zitten - als ik iemand uit stoel haal, stopt die - dan met iemand anders - dan TRANSITIE naar 2 : van allen die in stoel zitten, wie is luidst ? of wie zingt het mooist ? GR : mensen in hoefijzer JC : 1st meeting point, allen naar podium > JC neemt één mee naar stoel, meehummen, 2de mee > men begrijpt : wie zit, humt > uit de stoen halen = stoppen met hummen > mogelijkheid : leiding aan iemand anders te geven > dan hebt ge al band gecreëerd > leiding niet meer zo duidelijk >> na 5' : volgende oefening : volledige leiding geven aan iedereen bvb wie heeft meeste water + ga zo zitten in de stoelen > duurt al gauw 10' GR : zal te lang zijn JC : akkoord GR : en omgekeerd : iedereen voor podium laten komen, maar wat gebeurt er dan achter hen > naar midden brengen en wie in midden staat, humt > terug naar stoel > nog een keer > iemand aanduiden die een ander kan halen + enkelen aanduiden die naar midden halen en hummen JC : wat is verschil ? GR : begin, met rug naar de anderen - als ze zitten, duidelijk wat ge doet > meenemen naar midden JC : is goed - TRANSITIE dan ook in andere richting ? GR : idee van ga zelf zitten in opstelling is ook niet slecht JC : kan daarna als iedereen recht staat GR : 1 vd 2 kiezen JC : denk van niet - ik zou niet anderen terug laten zitten, want dan blijft gaan GR : dan wordt er héél lang gehumd JC : het ongemakkelijke van de ijsbreker GR : gaat dat niet te ver ? eenvoudiger starten JC : laten zitten van groot naar klein, is véél intiemer = oordeel vellen en gaan zeggen : ik vind dat gij daar staat in de rij GR : bij Vredesactie daarmee gestart JC : werkt als iedereen zelfde taal spreekt etc -

al RUNNING OUT OF TIME

GR : dat is ± 1ste oefening ; ijsbreker ; niet te moeilijk, iedereen doet, en interactie met JC + met elkaar - maandag 11u eventjes overleggen

RC : Jazie ook registratie ?

GR : overlopen schema... naar 2de oefening : volgens de bewegingen van de machines over de zeebodem > mensen in de ruimte laten bewegen - want daarna mensen opdelen in blokken - kan stoel pakken en voor podium gaan zitten een onderdeel zijn van BEWEGING JC : groep in 2 delen - 1 helft gaat achter stoel van andere helft staan - dat worden de MACHINES - ze achteruittrekken RC : er komt wel grijs tapijt JC : is personal space GR : kan dat, voorstleuren JC : of uitleggen, dit is vorm van de machine, de slang wordt langer - ik begin, zet handen op schouders van iemand anders, hij begint te leiden etc etc GR : of naar iemand gaan, samen stoel pakken, naar voor, neerzetten - herhaal met tweede : en nu gij ook JC : haal dan stoel onder iemand uit, dan creëert ge automatisch ketting - "take your chair forward" GR : en samen naar voor dragen ? JC : kan awkward zijn GR : ze geen andere keuze laten JC : toch raar, dan zeggen : doe hetzelfde GR : mmm... JC : dan verwacht ge opnieuw "leiding nemen", terwijl... niemand gaat zeggen : kom, laten we ook stoel naar voor brengen... als ik het niet mag zeggen... GR : ga naar voor, zet stoel van voor, terug ontdubbelen : naar andere persoon... JC : kan opnieuw omgekeerd werken - is met MEUTE : als drie van de meute stoel verzetten, krijgt ge slimmeriken die denken "ik zet stoel nu al van voor" GR : is waar JC : SUSPENSE... onderscheid ? creëert geen groepsgevoel... er beweging insteken dat ge moet naar hier of daar gaan en dan pas naar voor, dan is er patroon GR : toch SELFIE doen ? RC : selfie is niet banen blijven rijden, is een lus JC : ok, dat is een vorm GR : we zouden kunnen projecteren - zullen ze het doen ? JC : botsen tegen elkaar is bedoeling, dan maakt ge oogcontact en komt ge in anderen hun PERSONAL space GR : maar als er teveel stoelen in midden staan, nog weinig bewegingsvrijheid JC : als ik dan iemand meeneem naar helemaal vooraan en vandaar de vorm maken GR : niet achter stoelen doorgaan, in het midden blijven, er zal ook ander volk in zaal zijn, eerder binnen kring blijven - misschien houdt het steek nog informatief deel DSM deep sea mining laatste deel opdelen in groepen volgens een GRID dat vormen met linten bvb die worden doorgegeven, of dat mensen over de groep dragen, of ( meoilijkst) voorafgemaakte vorm dragen JC : over verloop van drie bewegingen het publiek van buiten tot aan tot in de halve cirkel brengen - stoelen verplaatsen = structuur is al weg, is aandacht afgeleid - met het kavelen kunt ge mensen laten onderverdelen door de vorm zelf > 1/2 in cirkel 1/2 buiten cirkel en lint erdoor GR : waar is dan idee van verkaveling JC : linten doorgeven moet een goeie reden hebben GR : ons idee COMMONS gemeenschappelijk, van iedereen, kan niemand claimen, zoals zeebodem - door stoelen in midden te zetten = metafoor voor wat zal gebeuren, toekennen van gebieden om te ontginnen - daarom beginnen met ovaal RC : toch interessant principe kring = ankerpunt vanwaar actie begint en waar er terug rust plaatsvindt GR : maar hoe van buiten kring laten starten ? JC : zelf aan buitenkant staan ? of stoelen pas opzetten... mmm of ge begint op de kring, iedereen zit, wie meeste water, einde 1ste in de kring - daarna uit de kring - 3rd opnieuw op de ovaal GR : 3rd is opdeling, in groepen werken JC : structuur ovaal hebt ge al, van in het begin - moeilijk GRID daar tegen het einde in te werken GR : 1 op de ovaal, 2 brengt in de ovaal = ruimte in bezit nemen, 3rd is om ovaal op te splitsen ??? JC : makkelijker als ze dicht op elkaar staan RC : 3rd als aanloop naar brainstorm JC : dan is het goed dat de mensen al dicht bij elkaar staan - SELFIE gaat over hoofden van de mensen gaan... standaardvorm van de machine is beter, en dan bvb op hoeken L + R al doende lijnen creëren SNAKE - als ge al lijnen hebt, is het makkelijker onder te verdelen GR : 1 kring, 2 in midden, blijven zitten, in groepen verdelen JC : iets anders, effen niet meer uitgaan van... zal er genoeg plaats zijn om van begin-2 naar midden ovaal te gaan GR : die vorm laten vallen - iets anders bedenken om te laten bewegen van stoel naar midden - en ook andere manier om mensen iets te laten doen JC : 1st is ijsbreker, dient daarvoor - en de 2de : om lijnen duidelijk te maken ? GR : nee, te illustratief, te simplistisch JC : zelfde gevoel bij stoelen + naar midden - ze kunnen ook gewoon naar midden stappen, zonder stoelen, of zonder snake - GR : het zou mooi zijn dat... JC : = illustratief GR : ... JC : wat is doel van de oefening ? GR : connectie laten maken, deel uitmaken van spel JC : idee van Seppe, iets voordoen, samendoen, leiding doorgeven GR : mensen doen iets, terwijl anderen ernaar kijken ; niet gewoon passieve kijker

MAANDAG 13 JUNI 2022 wat GR + R zeggen is één link maken met bewegingen welke muziek gebruiken en dat de structuur zich opbouwt, met boogspanning naar een finale

van de prenten : sporen achterlaten / ontvouwen (alles is verbonden met elkaar, cfr één oceaan)) / rasters, relaties bvb https://adventuresinmapping.files.wordpress.com/2019/09/seasurfacetemperature_medium.gif één oceaan + al het land errond beginopstelling : laminaria + geknisper (wat doen met tassen en jassen ? mensen zijn geneigd hun spullen op één stoel te leggen, "dat is dan mijn stoel", maar niet dus) voldoende geluid of géén ? er zal veel geluid zijn van mensen die binnenkomen > verduisteren om al wat focus te krijgen ? zal niet evident zijn of wachten met video aanzetten, tot iedereen zit wel al een sfeer hebben, OK, maar functie van geluid ? of zonder geluid een start ? wij vallen met de deur in huis > maar op podium plaatsnemen microfoons (draadloze, meenemen)

wie binnenkomt : begeleiden, de cirkel al vullen - niet : iedereen aan de overkant hoeft niet bij iedereen wel gehost, niet aan lot overgelaten en wij centrale plek innemen

eerste beweging > dirigeren (zoals op de tarmac, met schepen, seinvlaggen...)

hoeveel stoelen zetten ? 30 à 40, en wat ruimte ertussen, en reserve opzij houden... wel op voorhand al basistekening maken

cfr De Markten : mensen komen binnen, wij zijn al bezig, uitpakken, spullen klaarzetten ttz zelf al bezig zijn, zal aandacht genereren

hoe hoog is het podium ?

in zo'n werkplaats-setting creëert ge minder spanning met deelnemers alle technische dingen, beamer, spullen klaarleggen ? beter op voorhand !

toch eerder gidsen + video van het wier + 3 aanspreekpunten zichtbaar

toon uw wapens : bvb linten, leg ze klaar, "daarmee zal er iets gebeuren"

een LO-leraar : begon elke les met een gedicht, dat werkte

belangrijk : welke is onze rol binnen het geheel ? - vertellers - technisch gedeelte - jazie begeleiden + wij zijn één gezin, generaties zitten hier ook - TedTalk : ga voor het verhaal (blijft meer hangen dan de theorie)

protocol > naar eerste tekst Greet schuiven en inpassen

beweging : mensen zijn niet zo into, giechelen, zenuwen / uitleggen : geen stress, wij zijn geen dansers, geen paniek, iedereen kan dit...

de mensen vastnemen bij onderkant arm 1ste oefening ? eerder 2de oefening > mensen van halev cirkel naar midden van de cirkel brengen... daar vooral, begeleiden met fysiek contact [jazie : ik niet zo fan van op voorhand te declareren, niet uitgebreid, de patronen aankondigen ? nee, dat wordt illustratie, anders sluit ge ruimte voor fantazie af

verschil : uitbeelden / verbeelden

opbouw COMMONS / GRIDD 1ste beweging toch op buitenste rand blijven 2de neemt ge gemeenschappelijke ruimte in 3de werken in grid daarna verdelen in groepen, voor brainstorm

en ipv afgeronde boog > rechthoek ? dan is grid al in enige mate bepaald nu al enige moeite... letterlijke H/T van de machines overnemen... nee, niet expliciet vertalen in beweging juist daarom grid op voorhand al maken, dan is het er achteraf minder bij gesleurd daarentegen : van de ronde vorm naar de vakken...

effen terug naar 1ste beweging ijsbreker toch wel nodig, een opwarming ?

jazie : het zap-spel, mensen maken een bol, geven door, en anderen leiding laten nemen, wie nemen ze in de groep [we hadden het eerst over hummen, zoemen... drempel iets te hoog ? is het fysieke niet iets gemakkelijker ?]

zacht opbouwen... eerst het individu zich veilig laten voelen, dwz in de groep, bvb schouderopwarming, ze voelen : dit kunnen wij waar jazie wel leiding neemt, heel zacht, alles los maken, mensen weten : we kunnen gewoon jazie copiëre, kan zonder woorden, samen communiceren en ruimte delen vr : leiding doorgeven houden voor 2nd ? ja, van globaal naar het individuele
tijdelijke gemeenschap met dans als taal jazie : bol maken met de groep... connecteren

onderschat niet : aanraking, doorgeven, zapspel, niet daarmee starten

ijsbreker serieus nemen : we nemen mee in andere taal [zap-spel is al jeugdbeweging] terwijl thematiek is serieus en mag meegenomen in het geheel

ook eens rondstappen samen, om al eens de ruimte te betreden

1ste oefening : jij stopt, wij stoppen ; jij stapt, wij stappen - is al beweging als groep - en eventueel doorgeven : Raf stapt, de groep stapt - dan : als iemand stapt... ; is heel zacht opgebouwd, neem genoeg tijd voor de stops, 2de persoon, 3de persoon, "ah ja wij zijn als groep verantwoordelijk en kunnen als groep beslissingen maken"

hoe zoiets doen ? opwarmer is vanuit de cirkel, ij doet voor, zij doen na, OK voilà : we gaan stappen, ga naar de lege ruimte, ook traag stappen, en dan zeg je : als ik stop, stoppen we ; geniet van de stilte ; als ik stap, stappen we ; niet teveel woorden, die instructie ; kijk al : wie is hier goed, wie geeft hier rust aan de groep, gene spelletje, een groepsgevoel voor opwarmer : heel rustige muziek start- en stop : zonder muziek, om de stilte te beleven de animatoren doen mee, zijn de catalisator van het geheel [maar praktisch gesproken : techniek bedienen ???] of 1 die exclusief met techniek bezig is ???

dit is 1ste beweging : hoe rond je af ? door te zeggen : DANK U we gaan naar... waar willen we dat ze zitten...

DUUR van 1ste beweging : 7-8 minuten

na 1ste : als we echt gaan spreken, + video tonen, dan is het beter ze naar podium halen in zo'n hoefijzer is zicht niet voor iedereen even goed

het mag al iets intiemer dan, dichter bij elkaar, al meer groepsgevoel GE NEEMT ZE MEE ga maar effen zitten, op de grond (zonder stoelen) dan wordt het klassieker

SIMULATIE / SCALE / INDUSTRIE

OPSCHALEN : het neemt toe Jazie suggereerde : strandwandeling (duikers : take noting, only memory), 1st bol doorgeven (idee : ge raapt iets op van het strand, voelen en doorgeven, is al best specifiek...)

Francis Alys : de duin verplaatsen (Peru), het systeem, hoe verplaatsen we samen de berg, van DSM de impact zal groot zijn, met honderden pikdorsers + mentaliteit va het activisme, in groep dingen in beweging krijgen [Alys : geef 500 mensen een schop, in één dag 1 meter verplaatst] - dat idee wij zitten niet op een berg idee : tikkertje ketting - je tikt iemand aan, je bent met twee, bij 4 moogt ge splitsen, maar wat ook kan : niet meer splitsen maar één gemeenschappelijke ketting vormen - simpel, wel bekend, en aan het eind : de impact van zo'n ketting is niet zo onschuldig

maar : mensen meekrijgen in een kinderspel ? misschien iets makkelijker mensen meekrijgen in een beweging

ander idee : een bol touw, je geeft niet fictief door, maar echt de bol, er vormt zich spinneweb, is kriskras raster

kat en muis : is ook een spel - gangen veranderen van richting, en ge sluit gangen af

de zap : is een klap die ge doorgeeft, ge krijgt een soort kettingsreactie - voor het zapspel ? vanuit de cirkel starten ? voor 2de beweging : als de mensen dicht bij elkaar staan, in de cirkel zapspel niet exact doen, wel doorgeven, maar eerder met een draad, of met één van die linten, of iets dat al is voorgekomen in de teksten

touw doorgeven : is visueel + verbeelding maar zal dat niet te zeer op 3rd lijken :

en strandwandeling (voor 3) : dat ge dan in 2nd koord verdeelt over hele groep en blijft gebruiken in 3, idee van mensen die strand opkuisen, en links en rechts 3 meter - niet erg dat 2 oefeningen gelijkend zijn andere strandwandeling : random laten lopen, iets laten oprapen, fysiek laten beschrijven, terugleggen en doorlopen - visualisatie-oefening - maar nodig ? is individueel, eventueel uitleggen aan persoon naast u - maar groepsgevoel is iets anders... als ge bvb één persoon aanduidt, en die beschrijft wat gevonden is op het strand wordt dat niet teveel mimespel ? eerder focussen : beweging van de groep die over strand loopt... allemaal op zoek naar iets, iedereen blijft aan het lint hangen, daarna eventueel naar verkaveling ???

1ste beweging : ruimte verkennen, als groep ipv alleen

moeilijk : alsof er iets ligt op de grond... dat is er niet, spreekt verbeelding aan, is niet zo makkelijk in een nieuwe groep om zo'n soort oefening te installeren het kan nog veel simpeler : naar beweging van de machines, als basis

als het touw kriskras wordt doorgegeven en dat schept de verbinding, en één iemand trekt aan het touw, wat effect zou dat hebben ? jazie zou opnieuw duw kunnen geven en dat de groep dan opnieuw blijft bewegen

•• met het touw kriskras = wildernis •• met de industrie gaat het naar zogenaamde orde

dokter knoop : ge maakt een knoop, en iemand krijgt de opdracht om de chaotische compositie te ontwarren en orde te scheppen

Franz Erhard Walter : gebruikt o.a. textiel om (Wiels : van bezoeker wordt ge deel van tentoonstelling), ge maakt structuur, maar ge kunt ook naar chaos gaan [maar hoe krijgt ge van chaos > orde ??]

in de natuur bestaan er zogenaamd geen geometrische figuren

jazie : dan zoudt ge wel reden moeten aangeven - on the nose - als ge niet uitlegt, kan het mensen depasseren - een korte lgische reden waarom ze in bepaalde vorm gaan staan, dat het aansluit bij daarvoor is gezegd een opstap naar het idee van de grid

•• van chaos naar structuur •• of netwerk : als ge er aan één kant aan trekt, is er impact op hele groep

teambuidling hebt ge dikwijls zulke dingen, door samen te werken, lukt het

jazie : als ik leiding doorgeef...

ge kunt ook groep vorm laten maken, we starten met cirkel, we gaan naar driehoek, we gaan naar vierkant - met muziek kunt ge schone reeks krijgen van chaos-structuur-chaos-structuur fijn daaraan = mensen moeten overleggen

dan kunt ge ook gaan naar abstractere vorm, bvb laten we eens een KNOL maken of een KRUIS-punt of maak een veld vol nodules... of de oceaanbodem... of : ik wil een oceaanbodem zien, en ge hebt 10 seconden ? op 0 moet het er staan...

LINT, bvb in fluo

INVITED, met geweven 'slang'

1st ijsbreker 2nd meer vormen, ideeën van DSM omzetten naar groepsbeelden [makkelijk uitlegbaar, makkelijk uitbeeldbaar, structuur van hoe mensen staan = ok, mensen kunnen alles zien - 2nd = opzet voor laatste beweging, voor de rasters...]

we hebben 2 op podium + 1 die begeleidt

naar 3rd beweging : opdelen en werken in groepen ...

eerst focus : wat met beweging doen ? wat is reden van 3rde beweging, gaat het echt over rasters maken ? antwoord : idee is gaan naar plek die opgesplitst wordt, stukken privatiseren, mijnenveld, stratego, stoelen zijn er ook nog om opdelingen mee te maken, stoelendans (dat er iemand uitvalt...)

stoelen naar midden brengen : riskeert dat niet zeer lawaaierig te worden ??

hangt dat niet af van waar ze eindigen ? deel ertussen : wetenschappelijke tekst, of meer verhaal ? zal lijken op vorige deel : over verkaveling van de commons =TERUG VOOR EEN PRESENTATIE

dan werken met structuur van de stoelen die er al is, naar een raster gaan ?

of voortwerken met LINT ? ge hebt al samengewerkt met de hele groep en nu moet ge opsplitsen LINT in stukken knippen ?

start op een lijn akkoord met een stelling : zet stap naar voor / niet akkoord : blijf staan mensen in val lokken : voor ze het weten hebben ze het raster van de industrie gevormd ja-nee-spel grote groep op één lijn krijgen, is dat niet bedoeling van beweging-2 ? wat kan, is opsplitsen in twee lijnen, 2 x 15 als er vragen gesteld worden, hebben mensen een reden om stap vooruit of achteruit te zetten, en dat de verkaveling van hen komt welke vragen dan ? "ik heb ene huisdier raster kan al op voorhand gemaakt, dan laat ge sporen achter in de ruimte

wat is het einddoel van het raster ? dat iedereen in alle richtingen op 4m van elkaar staat ? het zou kunnen eindigen met iedereen staat in groepen van 4-5 mensen bij elkaar, min of meer verspreid over de ruimte, DAN JUISTE VRAGEN STELLEN en één persoon stelt de vragen 3 mogelijkheden ? achterwaarts / voorwaarts / blijven staan

belangrijkste vraag NU : beweging-3 en welke vragen stellen voor welke inhoud ? jazie zal 1 + 2 uitschrijven overgangen tekst - beweging, uitdiepen, verduidelijken

MUZIEK : voor 1 - 2 -3 wat zegt ge voor verschillende opstellingen ?