Lotte Nijsten

Lotte Nijsten maakt klankdocumenten. Na een master Taal- en Letterkunde volgde ze de opleiding Radio aan het RITCS. Daar studeerde ze in 2020 af met ‘Nachtkijker’, een audiodocumentaire over de mystiek van de nacht. Haar audiowerk ‘Noëlla’ werd genomineerd voor de Prix Europa in de categorie Radiofictie.

Samen met Gillis Van der Wee werkt ze aan 'Booreiland', een multimediale performance waarin luisteren centraal staat. In een reeks poëtische klankportretten die zich afspelen rond een boorplatform, schetst deze voorstelling de fragiele relatie tussen mens, technologie en zee.

In de Noordzee staan meer dan 900 olie- en gas­plat­for­men ver­spreid over de ter­ri­to­ri­a­le wate­ren van ver­schil­len­de Europese lan­den. Maar ter­wijl onze vraag naar ener­gie alleen maar toe­neemt, raken de olie- en gas­vel­den in Europa stil­aan uit­ge­put. Wat over­blijft zijn onbe­man­de schroot­ho­pen, te mid­den van de zee.

Met de tijd zijn de poten van de oude plat­for­men getrans­for­meerd in kunst­ma­ti­ge rif­fen, waar­op kora­len en zee­die­ren zich heb­ben geves­tigd. Het boor­plat­form wordt zo een sym­bo­li­sche plek waar weten­schap, indu­strie en zee­le­ven samenkomen. Met deze voor­stel­ling pro­be­ren Lotte & Gillis een intiem por­tret van de Noordzee te schet­sen van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven: een marie­ne weten­schap­per, een loka­le vis­ser, een off­sho­re arbei­der en het klank­land­schap van de zee zelf. Hoe maak je een landschap tastbaar met geluid? Welke ontmoetingen en verbindingen vinden er plaats? En wat kan luisteren naar een landschap ons vertellen?

None

Click for high res