O.666

O.666 is een proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

O.666 is een broedplaats en labo voor individuele makers, burgerinitiatieven, sociale, ecologische, en kunstenorganisaties. Elke partner draagt bij en krijgt inspraak over de ‘commons’.

O.666 wil met zoveel mogelijk Oostendenaars ‘samen’ stad maken. Inspirerende trajecten om kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt te verbinden, vormen de rode draad. Daarnaast zet O.666 in op een nauwe verbinding met de buurt en de stad Oostende. Zo krijgt de huidige site opnieuw betekenis.

O.666 staat voor ‘Oostende.666’, een naam met een vette knipoog naar de visserij-geschiedenis. Elke vissersboot had immers een volgnummer: de letter O gevolgd door drie cijfers. Alleen, O.666 heeft nooit bestaan. ‘De duivel willen we hier niet aan boord’, werd toen gedacht. Het was net die symboliek die de jongeren aantrok. Degene die nergens bij mag horen, toch een veilige haven geven.

O.666 staat voor publiekswerking, participatie en educatie in de vorm van open ateliers, fora, presentaties en evenementen. Een inspirerende coworking space waar iedereen terecht kan. Netwerken, ontmoeten, verbinden, creëren en innoveren vormen de kern van de organisatie.

De verschillende stakeholders zijn de dragende kracht van de organisatie. Ze hebben elk een eigen werking, achterban, tempo en logica. In deze diversiteit schuilt de kracht en het brede draagvlak van O.666. De trajecten die deze stakeholders binnen de muren van O.666 opzetten, genereren een creatieve dynamiek en brengen verschillende doelgroepen met elkaar in contact.

o666.be

None

Click for high res