Laboratory for form and matter

In haar installatie ‘L’Origine du Monde’, gerealiseerd in 2020, bracht AnneMarie Maes een artistieke en esthetische visie op het proces dat aan de grondslag ligt van het leven op aarde, nl. fotosynthese door algen en de daarbijhorende productie van zuurstof. Algen vormen de basis van bijna al het leven in de zeeën en oceanen en zorgen volgens recente studies voor ongeveer een derde van de totale zuurstofproductie op aarde. In 2021 kristalliseerde AnneMarie haar fascinatie voor de algen in de performance Theatrum Algaerium, waarin ze het publiek meesleept in het mariene universum van eb en vloed, golven en zeewieren.

None
Photo by Jan Bultheel - Click for high res

De beelden van Theatrum Algaerium begeleiden de performance tijdens A Seat for the Sea op TAZ waarmee AnneMarie het publiek op een esthetische manier opnieuw wil verbinden met de zee en de levende natuur. Ze deelt haar verwondering voor de boeiende wereld van de algen, met een focus op een zintuiglijke ervaring en materialiteit. Op deze manier wil ze het ecologische bewustzijn bij het publiek vergroten en een gedragsverandering richting bewuster en duurzamer leven stimuleren.

None
Photo by Greet Brauwers - Click for high res

In de performance gebruikt AnneMarie onder andere riemwier (Himanthalia elongata), Laminaria digitata en Laminaria saccharina (kombu). De wieren haalde ze in Bretagne waar er zo'n 800 soorten algen en wieren te vinden zijn. De grote Laminaria's kreeg ze van goémoniers, zeewierplukkers die vanaf een schip met een scoubidou (een lange staak met een spiraalvormige haak) het zeewier met een roterende beweging afscheuren van de rotsen op de zeebodem. Ze draaien het bruinwier als grote spaghetti in een kluwen, heisen het aan boord en de boot gaat volgeladen weer naar de haven. Deze techniek heeft een aanzienlijke impact op de zeebodem en op de lokale biodiversiteit.

None
Photo by Greet Brauwers - Click for high res