AnneMarie Maes

AnneMarie Maes (BE) bevindt zich op het snijvlak tussen kunst en wetenschap, met grote interesse voor DIY-technologieën en biotechnologie. Ze werkt met een scala aan biologische, digitale en traditionele media, waaronder levende organismen. Haar artistiek onderzoek materialiseert zich in techno-organische objecten die geïnspireerd zijn op feitelijke/fictionele verhalen; in artefacten die een combinatie zijn van digitale fabricage en vakmanschap; in installaties die zowel het probleem als de mogelijke oplossing weerspiegelen, in multispecies samenwerkingen, in polymorfe vormen en modellen gecreëerd door eco-data. Zowel Bee agency als Laboratory for Form and Matter, waarin ze experimenteert met bacteriën en levend textiel, vormen een kader voor een breed scala aan installaties, sculpturen, fotowerken, objecten en boeken.

In het project Laminaria onderzoekt AnneMarie Maes de grens tussen sapiens en fauna. Laminaria schetst mogelijke toekomsten in een nieuwe bio/techno/natuurlijke wereld, een universum dat tegelijk terrestrisch en aquatisch is, een voorwaarde voor toekomstige coëxistentie. In deze tuin van mariene geneugten verkent ons ecologisch bewustzijn de speculatieve tijd die zich voordoet in de vorm van een lus. Kan een mens verstrikt raken in een erotische verstrengeling met Laminaria? Wijzen wij de slijmerige substantie van Fucus spiralis af of omarmen wij deze materie wanneer die als een membraan van ruimte-tijd om ons lichaam geweven wordt? Ervaren we de samenwerking met organismen uit de zee als transformerend, regenererend, transmuterend? Als een mogelijke en hernieuwbare toekomst die eindeloos meandert, ons meesleept in haar vruchtbare diepten, ons een toekomstige archeologie onthult? Blijven wij verbonden in een proces van eeuwige wording, in een energiestroom van toekomstige volmaaktheid, belichaming van duizend vormen die voor ons leefden?

ANNEMARIEMAES.NET

None

Click for high res