Make Believe

Residenties 2021

Plaats is nodig om beweeglijk te denken. Die plaats kregen en gebruikten we herhaaldelijk in 2020-2021 in Brusselse Gemeenschapscentra. In augustus 2020 verbleven we gedurende drie weken in residentie in GC De Rinck (Anderlecht) waar we proeven deden met organisch materiaal (wieren uit de zee, slib uit het kanaal door Brussel), dat dient voor de immersieve, zintuiglijke gewaarwording van het element 'zee'. Tijdens onze residenties in De Markten (#1 mei-juni ; #2 november-december 2021) vertrokken we van het idee Make Believe, doe anderen in iets geloven. We hadden het toen al dikwijls toegepast gezien in allerlei boodschappen van de industrie over diepzeemijnbouw.

None
Photo by Greet Brauwers - Click for high res

Volgens ons is 'Make Believe' de basis van veel van wat de industrie zegt : zij heeft een bedrijfsplan en doet de buitenwereld er met beelden in geloven. Maar plan en beelden liggen soms ver uit elkaar. Wat de industrie in het publiek beweert, hoort dan in de categorieën 'marketing' en 'propaganda' thuis. De inzet van onze residenties in De Markten was om dat aan te voelen en vorm te geven, ter voorbereiding van een performance lecture die voor 10 februari 2022 was gepland bij FramerFramed in Amsterdam.

Onze performance lectures zijn onderdeel van Re-Pulse, een transmedia project over diepzeemijnbouw. België is mondiaal voorloper in deze industriële trend die, in weerwil van de voorspelbare impact, metalen wil exploiteren op de bodem van de oceaan. Met beeld, klank en archiefmateriaal stellen we de visualisaties van deze zoveelste kolonisatie in vraag ; we wijzen op hoe de realiteit hier wordt gekadreerd, en op de ambigue verhouding tussen representatie en interpretatie, tussen schijn en werkelijkheid. Voor de strekking van Make Believe, de performance lecture, geeft dit fragment uit ons manifest een indicatie : Digital simulations from companies and research units assuage techniques that are in itself brutal. And what when the notion of the high seas as 'a common heritage of mankind' is challenged by the conviction that 'the water belongs to itself' and to itself only?

Overigens zijn we zelf ook niet vies van 'Make Believe'. In juni 2021 kreeg namelijk het plan gestalte om die zomer een interventie te doen in de publieke ruimte. Dat werd 'BROcean, het Zeemonster', een happening die werd voorbereid en uitgevoerd in samenwerking met Zinneke. Zinneke begon toen met Trompe l'Oeil te werken, het thema van de volgende Zinneke Parade van mei 2022. BROcean kreeg steun van Staycation van de VGC. De happening zelf vond plaats op zondag 28 augustus.